Geef advies

In een adviesraad draait alles om ontmoeten en in dialoog gaan met elkaar. We steken de koppen bijeen, debatteren over wat ons aanbelangt en formuleren duidelijke adviezen voor de beleidsploeg.

Geef advies

Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en de bijsturing ervan. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden om advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen.

Adviezen voor de bibliotheek worden geformuleerd door de adviesraad voor cultuur

Binnen de adviesraad voor cultuur wordt een werkgroep bibliotheek actief (in 2020). 

Heb je een interessante suggestie, een sterk idee of een ander zinvol advies? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de voorzitter en je punt te laten agenderen. Je kan met je vragen ook altijd terecht op inspraak@staden.be!