Projectvereniging BIE zoekt regionale bibmedewerker

Als medewerker bovenlokale bibliotheekwerking, digitale cultuur en innovatie ondersteun je Broere, het regionale netwerk van bibliotheken.

Je stimuleert ook innovatiecultuur, ondernemerschap en digitale vaardigheden bij cultuuractoren in de regio.

Stel je ten laatste op 10 januari kandidaat. Indiensttreding zo snel mogelijk!

Alle info